7 листопада 2020 року закінчується термін дії ЕЦП старого зразка

7 листопада 2020 року закінчується термін дії ЕЦП старого зразка

Тепер співробітники держорганів, держпідприємств, нотаріуси, реєстратори та інші суб'єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора зобов'язані користуватися кваліфікованим електронним підписом тільки на захищених носіях.

Згідно Закону України «Про електронні довірчі послуги»:

Стаття 17, пункт 2:

«Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання». 

Що далі? А далі всі будуть користуватися лише кваліфікованим електронним підписом (КЕП), які були видані на підставі ЗУ «Про електронні довірчі послуги».