Версія 1.2.2.12 від 12.03.2019

Дата оновлення: 2019-03-12
Версія оновлення: 1.2.2.12

Всього 29 змін

1. Картка ЗВГ. Додано до карток ЗВГ (письмового та усного) атрибут "Додаткова класифікація"

2. Атрибути громадянина. На форми додавання / редагування громадянина додані атрибути "Резидент", "Національність", "Додаткова класифікація"

3. Для звітів "Запити на отримання публічної інформації" та "ЗВГ в розрізі регіонів та питань" додана можливість вивантаження звіту в Excel файлу

4. Атрибути документів. Додано атрибут "Зміст" для вхідного документа і ЗВГ

5. Експедиція. Форма "Відправлення" - збільшений обмеження на кількість вкладених конвертів (1000шт).

6. Звернення громадян. Додані нові атрибути до звернень громадян (письмових і усних)

7. Мобільний додаток. Виправлена помилка відображення документів, що мають проекти резолюцій (в стані «Готовий до делегування»)

8. Мобільний додаток. Виправлена помилка з заповненням поля «Підписав» на картці документа, при виконанні підписання з мобільного додатку

9. Виконання завдань. При створенні співвиконавцем документа на виконання завдання по резолюції автоматичним встановлювати тип зв’язку «інформаційний»

10. Особистий прийом громадян. Додано видимість графіка прийому для асистентів керівників, що ведуть прийом.

11. Атрибути документів. Додано атрибут код за Державним класифікатором управлінської діяльності (ДКУД)

12. Спосіб відправки. Розширено перелік способів відправки на формі додавання адресата вихідного документа.

13. QR-код. Реалізована можливість друку QR коду на документах

14. Атрибути документа. Додано атрибут "Підрозділ кореспондента"

15. РЕВ. Додана перевірка наявності ЕЦП на вихідному документі перед відправкою

16. Вихідний документ. Реалізовано вихідний документ з виконанням.

17. Призначення розглядаючи / візуючи / підписанта на внутрішньому документі. Заборона одночасного призначення співробітника розглядаючи і візуючи / підписантом.

18. Меню дій по документу. Перенесено меню дій з документом в правий верхній кут картки

19. Отримання документів з РЕВ ОВВ. Реалізована можливість вибору файлу, який містить головний образ, при отриманні документа з РЕВ ОВВ

20. Для атрибута "Внутрішній підрозділ" виводити заголовок з кодом

21. Поштовий клієнт. Реалізована можливість створення документів в системі з використанням КЕП, отриманих разом з документами за допомогою e-mail

22. Картка ЗВГ. Реалізована можливість додавання громадянина безпосередньо з карти ЗВГ

23. Публічні документи. Додано довідник видів публічних документів і реалізовано його передачу через API.

24. Публічні документи. Додана можливість вибору типу публікації (з образом / без образу) і формування образу документа з нанесенням штрих (QR) коду

25. Списки згрупованих поштових відправлень. Реалізовано функціонал роботи зі списками згрупованих поштових відправлень.

26. Звернення громадян. Додані атрибути до звернень громадян (письмових і усних)

27. Експедиція. Форма "Відправлення". Збільшено обмеження на кількість вкладених конвертів (1000 шт.)

28. Виправлена помилка при формуванні електронного листа адресату - фізичній особі

29. Виправлена помилка при виборі в резолюції записи з довідника «Типові групи виконавців»